Informacje

Centrum Projektowania i Wykonywania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Polimerowych funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Powstało w ramach projektu powołującego Regionalne Centrum Innowacyjności przy UTP w Bydgoszczy finansowanego z EFRR w latach 2008-2014. Centrum stanowi kontynuację działań badawczo wdrożeniowych skupionych wokół Bydgoskiego Klastra Przemysłowego zrzeszającego środowiska naukowe i przemysłowe.

Centrum prowadzi działania w zakresie zaawansowanych technologii projektowania i wytwarzania narzędzi do przetwórstwa tworzyw, modelowania procesów przetwórstwa, modyfikacji właściwości przetwórczych i użytkowych, systemów do rozdrabniania materiałów porowatych, elastycznych i biologicznych, podnoszenia efektywności energetycznej procesów w tym recyklingu tworzyw.

W pracach badawczych stosowane są m.in. oprogramowania: NX CAD/CAM (Simens), CADMOULD 3D-F i VARIMOS (Simcon), Polyflow (ANSYS). Wyposażenie Centrum umożliwia weryfikację właściwości konstrukcyjnych narzędzi w technologiach wtryskiwania (wtryskarki Engel e-victory 1100kN, Demag 500 kN, Batenfeld 350kN, narzędzia do wytwarzania próbek znormalizowanych, czujniki ciśnienia i temperatury w gniazdach formujących (Priamus)) wytłaczania (wyznaczanie charakterystyk reologicznych materiałów polimerowych), a także wykonywania wytworów rozdmuchiwanych.

Badania prowadzone w Centrum umożliwiają analizę złożonych procesów przetwórstwa tworzyw, (wtryskiwania, wytłaczania, wytłaczania z rozdmuchiwaniem, termoformowania, rozdrabniania) z możliwością oceny zjawisk reologicznych zachodzących w narzędziach badawczych a także efektów modyfikacji właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw m.in. na skutek porowania, głównie w kierunku konstytuowania struktur lekkich.


prof. dr hab.inż. Marek Bieliński
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408231
Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408293
dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408224
dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408255
dr inż. Piotr Szewczykowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48530884575
dr inż. Karol Pepliński
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408739
mgr inż. Piotr Czyżewski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408222
mgr inż. Artur Kościuszko
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
+48523408222