Wynalazki i nowe technologie

 1. Sikora R., Bieliński M.: Sposób wytwarzania kształtowników konstrukcyjnych z polietylenu porowatego. Patent Polski P-179494.

 2. Flizikowski J., Bieliński M.: Rozdrabniacz, zwłaszcza do materiałów ziarnistych. Patent RP Nr 144566

 3. Bieliński M., Flizikowski J., Drążek A.: Sposób wytwarzania gradientowych kształtowników z poliolefin porowatych. Patent RP nr 188744,

 4. Sikora R., Bieliński M.: Sposób wytłaczania polietylenu porowatego. Patent Polski P-181052,

 5. Czyżewski, P., Bieliński, M.: Stanowisko do badania nakręcania połączeń gwintowych oraz deformacji zamknięć opakowań polimerowych, zwłaszcza nakrętek polimerowych, nr zgłoszenia wynalazku P. 401462, decyzja o udzieleniu prawa ochronnego 05.08.2015

 6. Bieliński, M., Czyżewski, P.: Polimerowe zamknięcie gwintowe, wzór użytkowy, nr zgłoszenia 121477, decyzja o udzieleniu prawa ochronnego 23.12.2014,

 7. Piszczek, K., Sterzyński, T., Kościuszko, A.: Hybrydowy warstwowy kompozyt (laminat) jednopolimerowodrzewny i sposób wytwarzania kompozytu, nr zgłoszenia wynalazku 395635, decyzja o udzieleniu patentu 10.12.2014

 8. Olszyński, M., Sykutera D.: Sposób wytwarzania jednostkowych form wtryskowych o podwyższonej jakości, zwłaszcza do tworzyw termoplastycznych, nr prawa wyłącznego PATENT RP nr 216154- patent wdrożony w firmie EKOPLAST, data udzielenia 31.03.2014.

 9. Józef Flizikowski, Marek Macko: Młyn żyletkowy. Wzór użytkowy UPRP, nr Ru. 66133

 10. Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski: Sposób, system i urządzenie do rozdrabniania materiałów ziarnistych i kawałkowych. Zgłoszenie patentowe UP RP, P.405049 (patent)

 11. Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski, Adam Mroziński: Zespół napędowy i sterujący wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych. Zgłoszenie UPRP, 2011, nr P.397298 (patent)

 12. Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski (50%): Dwuprzekładniowy zespół napędowy wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy. Zgłoszenie UPRP, 2011, nr P.397302 (patent)

 13. Józef Flizikowski, Andrzej Tomporowski: Rozdrabniacz z wirującym bębnem tnącym do materiałów kawałkowych, np. ziaren, granulatów. Zgłoszenie UPRP, 2011, nr 397683 (wzór użytkowy)

 14. Krzysztof Królikowski (40%), Kazimierz Piszczek (15%), Jolanta Tomaszewska (15%), T. Żuk (15%), Andrzej Tomporowski (15%): Sposób recyklingu chłodnic i urządzenie do recyclingu chłodnic. Zgłoszenie patentowe UPRP, 2013, nr P.405365

 15. Józef Flizikowski (40%), Adam Mroziński (20%), Andrzej Tomporowski (20%), Marek Macko (20%): Inteligentny system technologicznego rozdrabniania (granulowania) materiałów ziarnistych i kawałkowych. Zgłoszenie patentowe UPRP, 2013, nr P.405049

 16. Andrzej Tomporowski (100%): Zespół roboczy urządzenia do maszynowego, bębnowego quasi-ścinania roślin łodygowych. Zgłoszenie patentowe UPRP, 2012, nr P.398204.